Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ใส่แป้งลงบนพื้นผิวการทำงานแล้วทำหลุมตรงกลาง
#1
ใส่แป้งลงบนพื้นผิวการทำงานแล้วทำหลุมตรงกลาง เติมเกลือ 1 ช้อนชา น้ำมันมะกอก และน้ำ  หัดเยอรมัน ใช้มือของคุณผสมส่วนผสมเข้าด้วยกันจนเป็นก้อนแป้ง ปั้นแป้งเป็นรูปไส้กรอก หนาประมาณ 1 ซม. ใช้มีดหั่นเป็นชิ้นยาวประมาณ 1½ ซม.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 2 Guest(s)